สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
27 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-2822 โทรสาร : 0-5324-6714
ผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
e-mail: irrigation_1@hotmail.com, irrigation01@gmail.com, ma1@rid.go.th, rid1@rid.go.th