คำสั่งทั้งหมด
 
125 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 16 ]
124 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 28 ]
123 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-08-10 ]อ่าน:[ 48 ]
122 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/28/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 105 ]
121 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักงานชลประทานที่ 1 คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 42 ]
120 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกูล) [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 21 ]
119 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปภพโชติ คงได้) [ 2017-08-07 ]อ่าน:[ 26 ]
118 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1151/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-08-07 ]อ่าน:[ 70 ]
117 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-08-04 ]อ่าน:[ 31 ]
116 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชนินทร์ ทรงชน) [ 2017-08-03 ]อ่าน:[ 21 ]
115 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 54 ]
114 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ตามแผนงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 41 ]
113 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิทยา อาวุธเพชร นายธนกร สังข์เศรษฐ์ และนายอุสมาน ยามาเร็ง) [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 35 ]
112 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายดิษพงษ์ มิตรรัตน์) [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 30 ]
111 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางเสาวคนธ์ สุขแสวง) [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 21 ]
110 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/27/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 151 ]
109 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภานุเมศ วัฒนานนท์) [ 2017-07-14 ]อ่าน:[ 50 ]
108 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวอัจฉรา พุฒิมา) [ 2017-07-14 ]อ่าน:[ 48 ]
107 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพรหมพร เชื้อกุลา) [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 50 ]
106 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์วงศ์) [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 43 ]
105 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายโกสินทร์ ผลาชีวะ) [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 57 ]
104 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนุชา ตรานุชรัตน์) [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 44 ]
103 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/25/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 129 ]
102 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/26/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 59 ]
101 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/23/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 124 ]
100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 975/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-07-05 ]อ่าน:[ 124 ]
99 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 43 ]
98 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/24/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 112 ]
97 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจริยา ผลกล้า) [ 2017-06-29 ]อ่าน:[ 40 ]
96 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 15/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 115 ]
95 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 14/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 102 ]
94 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจำนง ภัทรวิหคและนายทรงฤทธิ์ กงซุย) [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 45 ]
93 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของกองการเงินและบัญชี [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 80 ]
92 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 10/22/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 96 ]
91 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 50 ]
90 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 48 ]
89 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 41 ]
88 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 61 ]
87 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 877/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 106 ]
86 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 880/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 98 ]
85 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 790/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 244 ]
84 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 746/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 190 ]
83 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 796/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 137 ]
82 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 10/6/2560 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-06-01 ]อ่าน:[ 210 ]
81 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 177 ]
80 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นาภาณุพงศ์ บุญสืบชาติ) [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 52 ]
79 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเอกลักษณ์ คงยนตร์) [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 51 ]
78 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์) [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 47 ]
77 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 751/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งสอบแข่งขันได้ [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 98 ]
76 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธีรพงษ์ พินทอง) [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 66 ]
75 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักบริหารโครงการ [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 116 ]
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 739/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 157 ]
73 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 149 ]
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 702/60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 179 ]
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/18/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 122 ]
70 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยไม่ต้องประเมินผงาน (นายมนธีร์ พิชัยรัตน์) [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 77 ]
69 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 114 ]
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/17/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 244 ]
67 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 85 ]
66 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 83 ]
65 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 89 ]
64 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 85 ]
63 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอกตำแหน่งหนึ่ง [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 113 ]
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/16/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 176 ]
61 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ พ 92/2560 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 166 ]
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 10/9/2560 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 135 ]
59 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสัจจา อารีเอื้อ) [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 48 ]
58 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวีระพงษ์ แดงเหลือ) [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 45 ]
57 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 70 ]
56 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 44 ]
55 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 50 ]
54 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 44 ]
53 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 48 ]
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 95 ]
51 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 43 ]
50 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษณะ จักราวินท์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 60 ]
49 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุฐาณรักษ์ พัสกรกุลยงค์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 65 ]
48 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 71 ]
47 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวชิระ สุรินทร์ และนายเมธัส ยืนประพันธ์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 40 ]
46 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพันธุ์ศักดิ์ ปิ่นทอง) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 44 ]
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 67/2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง(เปลี่ยนสายงาน) [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 224 ]
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 61/2560 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 279 ]
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 567/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความสมเบื้องต้นของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 88 ]
42 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 7/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 189 ]
41 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเมธาฤทธิ์ แนมสัย) [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 77 ]
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 95 ]
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 533/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 114 ]
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 530/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 94 ]
37 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายประสพโชค มั่งจิตร) [ 2017-03-28 ]อ่าน:[ 60 ]
36 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-03-28 ]อ่าน:[ 152 ]
35 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 75 ]
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 422/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่, คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 423/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 130 ]
33 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 5/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 157 ]
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/14/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 332 ]
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/12/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 195 ]
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/13/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 183 ]
29 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์) [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 124 ]
28 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศราวุฒิ ช่วยนาค) [ 2017-03-01 ]อ่าน:[ 140 ]
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 35/1/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1-17 [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 155 ]
26 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ (นายภุชงค์ สุวรรณปากแพรก และนายพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน) [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 95 ]
จำนวนทั้งหมด 125 ข่าว
page: [1] 2
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com