กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
คำสั่งทั้งหมด
 
3 ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดคำสั่ง ได้ที่เว็บไซต์ใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 [ 2020-04-09 ]อ่าน:[ 143 ]
2 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 134 ]
1 ด่วนที่สุด! คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งต้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2020-01-24 ]อ่าน:[ 478 ]
จำนวนทั้งหมด 3 ข่าว
page: [1]
 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com