สถานการณ์น้ำ (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 189.170 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 71.38 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 45.792 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 17.41 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 44.70 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.52 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 8.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.60 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
7 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 62 ]
6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอนแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 119 ]
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 40 ]
4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง) พ..2555-2556 ผ่านทางเว็บไซต์ [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 55 ]
3 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 36 ]
2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2557-30 กันยายน 2557) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ 2014-10-02 ]อ่าน:[ 130 ]
1 วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน web online [ 2014-10-01 ]อ่าน:[ 56 ]
จำนวนทั้งหมด 207 ข่าว
page: 1 2 [3]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com