รวม สือ ภาพและเสียง
 

งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดู(566)ครั้ง
สารคดีเฉลิมพระเกียรติตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ ตอนที่ ๑๗ ดู(485)ครั้ง
ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ดู(550)ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เร่งเก็บซากกระทงที่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นบริเวณหน้าประต ดู(909)ครั้ง
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการฯ แม่แฝก- ดู(1021)ครั้ง
สารคดี ชุด ความสุข ดู(809)ครั้ง
นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ใ ดู(1421)ครั้ง
สารคดี เรื่อง "บทบาทและภารกิจ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน" ดู(1309)ครั้ง
หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการมองเมืองเหนือ ท ดู(1203)ครั้ง
การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2554 (เสวนา3) ดู(929)ครั้ง
การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2554 (เสวนา2) ดู(915)ครั้ง
การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2554 (เสวนา1) ดู(1023)ครั้ง
การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2554 (พิธีเปิด) ดู(974)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7 ดู(1064)ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ในการดำเนิ ดู(1165)ครั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำ ดีเด่น ฝายเหมืองดั้ง ดู(1362)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ดู(2986)ครั้ง
งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 ดู(2923)ครั้ง
84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ ดู(2233)ครั้ง
น้ำท่วมเชียงใหม่ ดู(2518)ครั้ง
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com