สถานการณ์น้ำ (วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 134.590 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 50.79 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 34.944 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 13.29 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 73.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.70 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 33.20 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.15 ม.(ภาวะวิปกติ)นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ

ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่


ระบบสารสนเทศภายใน
 
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์
 
 
ผลการปฏิบัติราชการ
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานโครงการ
PMQA สชป.1
 
การจัดการความรู้ (KM)
 
gis รายงานสถานการณ์น้ำ
ประจำวัน
 
Download file
 
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม
 
แผนพัฒนาองค์กร
 
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร สชป. 1 ปี 2556
 
สถิดิการเข้าใช้งานเว็บไซต์
   
 
สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ก..... ดู(95 )ครั้ง
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายท่าวังตาล..... ดู(80 )ครั้ง
สำนักชลประทานที่ ๑ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชิน..... ดู(55 )ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 4/2557..... ดู(156 )ครั้ง
การบริหารจัดการน้ำแบบท้าทาย..... ดู(199 )ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 112..... ดู(209 )ครั้ง
 
 

 พยากรณ์อากาศ 7 วัน
 พยากรณ์อากาศ 3 เดือน [สิงหาคม 2557 - ตุลาคม 2557]
 คาดหมายอากาศฤดูฝน [กลางพฤษภาคม - กลางตุลาคม]
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 13 ส.ค. 57
 สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์ 11 ส.ค. 57 - 17 ส.ค. 57
 สรุปลักษณะอากาศเดือนกรกฏาคม 2557
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย(พ.ศ.2494-2556)
     [ปรับปรุง : 07 ก.ค. 57]

 
GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน!
ระบบติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เชียงใหม่-ลำพูน

**คลิกรูปภาพเพื่อดูข้อมูล ระบบติดตามแผนการบริการจัดการน้ำ-พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
 
คำสั่ง
 
 
หนังสือเวียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เร่งเก็บซากกระทงที่เร.....


 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ระดับใด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
ไม่พอใจ


แสดงผล Poll ทั้งหมด
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่นี่!
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


สังกัดกรมชลประทาน

สังกัดสำนักชลประทานที่1

 
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com