สถานการณ์น้ำ (วันที่ 09 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 66.32 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 25.02 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 35.04 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 13.32 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 10.20 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.23 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 3.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.80 ม.(ภาวะปกติ)นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ

ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่


ระบบสารสนเทศภายใน
 
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์
 
 
ผลการปฏิบัติราชการ
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานโครงการ
PMQA สชป.1
 
การจัดการความรู้ (KM)
 
gis รายงานสถานการณ์น้ำ
ประจำวัน
 
Download file
 
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม
 
แผนพัฒนาองค์กร
 
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร สชป. 1 ปี 2556
 
สถิดิการเข้าใช้งานเว็บไซต์
   
 
การประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำ ในฤดูแล้ง ปี 2558/59..... ดู(22 )ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ สำนักงานชลประทานที่ 1..... ดู(65 )ครั้ง
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานภาครัฐแนวใหม่ ด้วยอิเล็กทรอน..... ดู(60 )ครั้ง
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านพิจารณาโครงการ..... ดู(83 )ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราช..... ดู(85 )ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมร..... ดู(83 )ครั้ง
 
 

 พยากรณ์อากาศ 7 วัน
 พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ  พยากรณ์คลื่นทะเล
 
 พยากรณ์อากาศ 3 เดือน [ธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558]
 คาดหมายอากาศฤดูหนาว [กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ ]
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 09 ธ.ค. 57
 สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์ 01 ธ.ค. 57 - 07 ธ.ค. 57
 สรุปลักษณะอากาศเดือนพฤศจิกายน 2557
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย(พ.ศ.2494-2556) [ปรับปรุง : 07 ก.ค. 57]

 
GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน!
ระบบติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เชียงใหม่-ลำพูน

**คลิกรูปภาพเพื่อดูข้อมูล ระบบติดตามแผนการบริการจัดการน้ำ-พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
 
คำสั่ง
 
 
หนังสือเวียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เร่งเก็บซากกระทงที่เร.....


 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ระดับใด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
ไม่พอใจ


แสดงผล Poll ทั้งหมด
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่นี่!
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


สังกัดกรมชลประทาน

สังกัดสำนักชลประทานที่1

 
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com

Lancel Premier Flirt Lancel Brigitte Bardot Lancel Adjani Lancel French Flair Sac Lancel Pas Cher Sac Lancel Lancel Pas Cher tod's soldes tod's pas cher femme tod's pas cher homme tod's femme tod's femme soldes chaussures tod's pas cher tod's chaussures sac a main lancel pas cher sac lancel pas cher sac lancel brigitte bardot sac lancel sac lancel solde sac a main lancel solde lancel sac tod's homme tod's soldes tod's homme pas cher tod's chaussures homme pas cher chaussures tod's pas cher chaussures tod's homme chaussures tod's homme pas cher Sac Celine Celine Sac Celine Pas Cher Sac Celine Pas Cher Sac Celine Luggage Sac Celine Phantom Sac Celine Solde tod's femme tod's femme pas cher tod's chaussures tod's chaussures femme soldes tod's chaussures soldes tod's soldes chaussures tod's femme pas cher lancel solde lancel pas cher sac lancel brigitte bardot sac lancel sac lancel solde sac lancel premier flirt lancel sac pas cher tod's soldes tod's femme tod's femme soldes tod's femme pas cher tod's pas cher tod's homme tod's chaussures soldes sac lancel pas cher sac lancel brigitte bardot sac lancel sac lancel solde lancel sac sac lancel premier flirt sac lancel premier flirt pas cher Sac Celine Celine Sac Celine Pas Cher Sac Celine Pas Cher Sac Celine Luggage Sac Celine Phantom Sac Celine Solde sac celine pas cher sac �� main celine sac celine solde sac celine luggage sac celine phantom sac celine luggage pas cher sac celine luggage imitation sac celine pas cher sac �� main celine sac celine solde sac celine luggage sac celine phantom sac celine phantom pas cher sac celine phantom imitation