สถานการณ์น้ำ (วันที่ 2 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 116.380 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 43.92 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 46.728 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 17.77 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1(สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 28.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.35 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 13.50 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.32 ม.(ภาวะวิปกติ)นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ

ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่


ระบบสารสนเทศภายใน
 
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์
 
 
ผลการปฏิบัติราชการ
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานโครงการ
PMQA สชป.1
 
การจัดการความรู้ (KM)
 
gis รายงานสถานการณ์น้ำ
ประจำวัน
 
Download file
 
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม
 
แผนพัฒนาองค์กร
 
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร สชป. 1 ปี 2556
 
สถิดิการเข้าใช้งานเว็บไซต์
   
 
สำนักชลประทานที่ 1 จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 4/2557..... ดู(85 )ครั้ง
การบริหารจัดการน้ำแบบท้าทาย..... ดู(104 )ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 112..... ดู(145 )ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่..... ดู(173 )ครั้ง
คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจและประสบการณ์ด้านการบริ..... ดู(109 )ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ร่วมการแถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นฤด..... ดู(168 )ครั้ง
 
 

 พยากรณ์อากาศ 7 วัน
 พยากรณ์อากาศ 3 เดือน [กรกฏาคม 2557 - กันยายน 2557]
 คาดหมายอากาศฤดูฝน [กลางพฤษภาคม - กลางตุลาคม]
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 12 มิ.ย. 57
 สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์ 23 มิ.ย. 57 - 29 มิ.ย. 57
 สรุปลักษณะอากาศเดือนพฤษภาคม 2557
 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนและการออกเสียงชื่อพายุเป็นภาษาไทย[ปรับปรุง:28ม.ค.57]

 
GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน!
ระบบติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เชียงใหม่-ลำพูน

**คลิกรูปภาพเพื่อดูข้อมูล ระบบติดตามแผนการบริการจัดการน้ำ-พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
 
คำสั่ง
 
 
หนังสือเวียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เร่งเก็บซากกระทงที่เร.....


 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ระดับใด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
ไม่พอใจ


แสดงผล Poll ทั้งหมด
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่นี่!
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


สังกัดกรมชลประทาน

สังกัดสำนักชลประทานที่1

 
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com