สถานการณ์น้ำ (วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 133.949 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 50.55 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 41.112 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 15.63 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 4.97 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.87 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 1.30 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.96 ม.(ภาวะปกติ)นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ

ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่


ระบบสารสนเทศภายใน
 
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์
 
 
ผลการปฏิบัติราชการ
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานโครงการ
PMQA สชป.1
 
การจัดการความรู้ (KM)
 
gis รายงานสถานการณ์น้ำ
ประจำวัน
 
Download file
 
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม
 
แผนพัฒนาองค์กร
 
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร สชป. 1 ปี 2556
 
สถิดิการเข้าใช้งานเว็บไซต์
   
 
สำนักชลประทนที่ 1 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระเจ้ากาวิละ..... ดู(20 )ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมประตูระบายในลำน้ำปิง..... ดู(27 )ครั้ง
สำนักงานชลประทนที่ 1 ร่วมพิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเ..... ดู(73 )ครั้ง
สำนักชลประทนที่ 1 ร่วมพิธีพระราชทานแหนบ หรือเข็มรูปกระเป๋า กระสุนคันชีพพระนามาภิ..... ดู(122 )ครั้ง
KM Site Visit 2015 ณ สำนักชลประทานที่ 1..... ดู(109 )ครั้ง
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ สำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์..... ดู(112 )ครั้ง
 
 

 พยากรณ์อากาศ 7 วัน
 พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ  พยากรณ์คลื่นทะเล
 
 พยากรณ์อากาศ 3 เดือน [ธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558]
 คาดหมายอากาศฤดูหนาว [กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ ]
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 09 ธ.ค. 57
 สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์ 01 ธ.ค. 57 - 07 ธ.ค. 57
 สรุปลักษณะอากาศเดือนพฤศจิกายน 2557
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย(พ.ศ.2494-2556) [ปรับปรุง : 07 ก.ค. 57]

 
GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน!
ระบบติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เชียงใหม่-ลำพูน

**คลิกรูปภาพเพื่อดูข้อมูล ระบบติดตามแผนการบริการจัดการน้ำ-พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
 
คำสั่ง
 
 
หนังสือเวียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เร่งเก็บซากกระทงที่เร.....


 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ระดับใด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
ไม่พอใจ


แสดงผล Poll ทั้งหมด
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่นี่!
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


สังกัดกรมชลประทาน

สังกัดสำนักชลประทานที่1

 
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com