เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(213)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าวสารและคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 1 ครั้งที่ 1/2560

ปรับปรุง:2017-09-01 07:21:32

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน  ที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารและคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ในการประชุมมีมติให้ทุกโครงการ/ศูนย์ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกตามนโยบายรัฐบาล  ในการนี้ผู้อำนวยการส่วน  ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 1 กันยายน 2560
โดย: kamonrat

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822
โทรสาร 0-5324-6402 Website:www.rid-1.com
Copy Right 2017 www.rid-1.com, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP