เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(210)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมแนวทางการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

ปรับปรุง:2017-09-07 11:14:25

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสมศรี แก้วศรีงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการศูนย์ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการ/ศูนย์ในสังกัดดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด  ในการนี้  หัวหน้างานบริหารทั่วไปโครงการ/ศูนย์  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 1 สำนักงานชลประทานที่ 1

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 7 กันยายน 2560
โดย: kamonrat

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822
โทรสาร 0-5324-6402 Website:www.rid-1.com
Copy Right 2017 www.rid-1.com, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP