ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค
update(2019-08-22 07:46:53)ดู(6)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายเชื่อมต่อ ทางหลวง.1001 – ทางหลวง.118 จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-08-22 07:40:18)ดู(5)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานจ้างที่ปรึกษา งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-08-22 07:32:03)ดู(4)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผ่านระบบ VDO Conference
update(2019-08-22 07:27:46)ดู(3)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562
update(2019-08-22 07:22:12)ดู(3)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS
update(2019-08-22 07:18:32)ดู(2)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์ในการทำสัญญาและการบริหารสัญญา (วันที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 -16 สิงหาคม 2562
update(2019-08-21 05:03:54)ดู(9)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-08-21 04:53:47)ดู(9)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562
update(2019-08-21 04:49:04)ดู(9)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์ในการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ระหว่างวันที่ 14 -16 สิงหาคม 2562
update(2019-08-21 04:18:37)ดู(7)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 234 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com