ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู พัฒนาและแกไขปัญหาลำน้ำแม่คาว
update(2019-06-11 07:47:03)ดู(14)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมหารือและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ
update(2019-06-11 07:42:33)ดู(12)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
update(2019-06-11 04:22:09)ดู(12)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
update(2019-06-10 07:51:05)ดู(12)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น
update(2019-06-06 07:07:13)ดู(18)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562
update(2019-06-06 07:03:43)ดู(16)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
update(2019-06-06 06:59:15)ดู(15)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระใหญ่
update(2019-06-05 09:00:19)ดู(14)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562
update(2019-05-30 08:00:59)ดู(51)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อากาศ พ.ศ.2558-2593 ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
update(2019-05-30 07:57:28)ดู(38)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 169 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com