ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการประเมินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน / ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2561 ระดับภาคเหนือ
update(2017-06-23 08:17:45)ดู(42)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-06-23 08:16:27)ดู(27)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมบันทึกรายการเดินหน้าประเทศไทย และประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-06-23 08:14:03)ดู(25)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิด
update(2017-06-23 08:06:25)ดู(20)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
update(2017-06-19 09:25:09)ดู(42)ครั้ง
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทานและสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
update(2017-06-19 09:24:10)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
update(2017-06-19 09:23:06)ดู(22)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม VDO Conference พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2560
update(2017-06-19 09:21:46)ดู(45)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
update(2017-06-19 09:19:04)ดู(27)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุญาตใช้พื้นที่งานก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
update(2017-06-13 02:56:31)ดู(64)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 255 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com