ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี พ.ศ.2562
update(2019-02-08 08:42:35)ดู(24)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวง
update(2019-02-08 08:37:49)ดู(23)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะติดตามฯ ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-02-08 08:31:42)ดู(22)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
update(2019-02-08 08:27:28)ดู(16)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562
update(2019-01-31 07:45:49)ดู(37)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2019-01-31 07:41:34)ดู(48)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019 ในหัวข้อ “THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”
update(2019-01-31 07:29:59)ดู(23)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก
update(2019-01-31 07:25:21)ดู(22)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก
update(2019-01-31 02:20:30)ดู(21)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการขอตั้งงบประมาณประจำปี และการจัดหา/พัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2019-01-31 08:00:22)ดู(62)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 75 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com