ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-05-22 07:00:54)ดู(13)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture Irrigation and water resource management”
update(2019-05-22 06:56:10)ดู(8)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแถลงมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ
update(2019-05-22 06:49:33)ดู(9)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญ
update(2019-05-10 06:59:08)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562
update(2019-05-10 06:55:50)ดู(28)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture Irrigation and water resource management”
update(2019-05-10 06:51:39)ดู(42)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
update(2019-05-10 06:42:01)ดู(43)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
update(2019-05-10 06:23:10)ดู(25)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
update(2019-05-10 06:06:56)ดู(32)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
update(2019-05-10 06:02:25)ดู(6)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 154 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com