ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-01-31 08:08:41)ดู(65)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก
update(2019-01-31 08:11:34)ดู(87)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก
update(2019-01-31 08:14:34)ดู(69)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
update(2019-01-31 07:58:11)ดู(56)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 /2562
update(2019-01-31 07:54:36)ดู(32)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 /2562
update(2019-01-31 07:51:40)ดู(32)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
update(2019-01-08 08:18:29)ดู(76)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
update(2019-01-08 08:14:52)ดู(97)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2019-01-08 08:02:15)ดู(93)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
update(2019-01-08 07:58:15)ดู(84)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 154 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com