ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่กับสถานศึกษา
update(2017-12-18 11:07:03)ดู(122)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด
update(2017-12-15 07:19:52)ดู(100)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
update(2017-12-13 03:36:06)ดู(105)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560
update(2017-12-08 04:12:26)ดู(155)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”
update(2017-12-07 05:32:10)ดู(98)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
update(2017-12-07 02:18:46)ดู(92)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-12-06 08:52:09)ดู(153)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2017-12-06 06:01:54)ดู(107)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
update(2017-11-30 07:42:47)ดู(95)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560
update(2017-11-29 08:34:54)ดู(87)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 121 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com