ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
update(2019-05-08 08:37:35)ดู(17)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
update(2019-05-08 08:26:56)ดู(14)ครั้ง
โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562
update(2019-05-07 07:46:06)ดู(15)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองกาพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
update(2019-05-07 07:42:43)ดู(14)ครั้ง
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธี “สระเกล้าดำหัว ท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
update(2019-05-07 07:39:53)ดู(18)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
update(2019-05-07 07:20:54)ดู(13)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-04-29 07:25:51)ดู(40)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมหารือและตรวจสอบการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) ผ่านระบบ VDO Conference
update(2019-04-29 07:19:29)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเรื่องการมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference
update(2019-04-29 07:14:24)ดู(29)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ในหัวข้อ “การเตรียมการในการป้องกันปัญหาภัยแล้ง”
update(2019-04-29 07:09:25)ดู(31)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 154 ข้อมูล
page: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com