ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน” จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-04-10 07:23:14)ดู(16)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update(2018-04-09 08:30:11)ดู(22)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม "พัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
update(2018-04-04 08:02:49)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ผ่านระบบ VDO conference
update(2018-04-04 07:54:22)ดู(30)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสัมมนา “แนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน”
update(2018-04-02 03:57:24)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update(2018-04-02 03:51:57)ดู(37)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ปลูกป่า เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวงฯ
update(2018-03-29 07:27:35)ดู(62)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-03-29 07:19:22)ดู(49)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-03-23 10:44:29)ดู(54)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบปีที่ 100
update(2018-03-23 10:30:40)ดู(36)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 75 ข้อมูล
page: 1 [2] 3 4 5 6 7 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com