ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-05-03 07:15:41)ดู(24)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการรายงานผล “โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-05-03 07:08:06)ดู(19)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมแผนการจ้างแรงงานในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update(2018-05-01 03:53:58)ดู(34)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
update(2018-05-01 03:49:57)ดู(23)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 , 16 ประจำปี 2561
update(2018-04-26 09:05:30)ดู(39)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
update(2018-04-26 08:59:53)ดู(24)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update(2018-04-25 07:53:19)ดู(28)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ
update(2018-04-25 07:47:16)ดู(28)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-04-25 07:36:36)ดู(19)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference
update(2018-04-24 04:51:02)ดู(24)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 101 ข้อมูล
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com