ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
update(2017-12-07 02:18:46)ดู(43)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-12-06 08:52:09)ดู(44)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2017-12-06 06:01:54)ดู(37)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
update(2017-11-30 07:42:47)ดู(51)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560
update(2017-11-29 08:34:54)ดู(45)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันเกี่ยวข้าวโครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่(ประเภทข้าว)
update(2017-11-29 08:29:25)ดู(42)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 26 ข้อมูล
page: 1 2 [3]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com