ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-12-27 05:34:33)ดู(30)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60
update(2018-12-18 07:34:19)ดู(62)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์“คน รัก คลอง”… “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
update(2018-12-18 07:25:58)ดู(52)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ และบุคคลภายในจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-12-14 03:40:49)ดู(55)ครั้ง
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้”
update(2018-12-14 03:32:30)ดู(44)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
update(2018-12-14 03:24:17)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯในการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562
update(2018-12-14 03:20:52)ดู(44)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
update(2018-12-12 08:27:05)ดู(51)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
update(2018-12-12 08:22:10)ดู(51)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมเร่งรัดเพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para-Asphaltic) หรือ ถนนงานดินซีเมนท์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)
update(2018-12-12 08:14:33)ดู(42)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 243 ข้อมูล
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com