ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมวลชนพื้นที่อำเภอแม่แตง
update(2018-10-01 06:29:33)ดู(86)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลการทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-10-01 06:23:16)ดู(123)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2561
update(2018-10-01 06:18:50)ดู(68)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลการทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-09-26 08:14:00)ดู(69)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าน้อย
update(2018-09-20 07:07:13)ดู(106)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
update(2018-09-20 07:00:31)ดู(142)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2561
update(2018-09-20 06:53:00)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-09-12 08:43:29)ดู(207)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ
update(2018-09-12 08:39:01)ดู(131)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
update(2018-09-12 08:31:57)ดู(116)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 220 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com