ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร
update(2019-03-29 03:57:01)ดู(15)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบนท้องถนนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-03-29 03:51:19)ดู(19)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-03-29 03:46:31)ดู(13)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบปีที่ 101
update(2019-03-26 10:12:18)ดู(23)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ และบุคคลภายในจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-03-26 10:05:11)ดู(21)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2019-03-26 10:00:43)ดู(30)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อหารือความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำสำหรับการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกร
update(2019-03-26 09:55:30)ดู(26)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมหารือการยกระดับคุณภาพน้ำแม่น้ำปิง
update(2019-03-22 04:06:44)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรม Unit school เรื่องการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
update(2019-03-21 08:49:35)ดู(36)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6/2562
update(2019-03-19 08:23:13)ดู(48)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 154 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com