ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมกับบริษัทฯ มารูเบนิ ประเทศญี่ปุ่นในโครงการระบบประปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง
update(2019-03-19 08:20:08)ดู(39)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562
update(2019-03-08 07:41:34)ดู(86)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายเชื่อมต่อ ทล.1001-ทล.118 จังหวัดเชียงใหม่)
update(2019-03-08 07:37:19)ดู(60)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาหน่วย กรมทหารราบที่ 7 ครบรอบปีที่ 107
update(2019-03-08 07:32:01)ดู(42)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2562
update(2019-03-08 07:22:57)ดู(64)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมการตรวจสอบเอกสารพื้นที่การระวังชี้แนวเขตที่ดิน
update(2019-03-06 08:07:29)ดู(67)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการมอบนโยบายด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน ของอธิบดีกรมชลประทาน
update(2019-03-06 08:03:52)ดู(61)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการมอบนโยบายด้านการเกษตร ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2019-03-06 07:48:25)ดู(34)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ประจำปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference
update(2019-03-06 07:37:25)ดู(36)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (แผนบูรณาการ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ปี 2563
update(2019-03-06 07:32:13)ดู(29)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 154 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com