ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561
update(2018-07-23 08:19:15)ดู(82)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมรับฟังบรรยายการอ่านแผนที่อากาศ และวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมโดยวิทยากรจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านระบบ VDO Conference
update(2018-07-23 08:14:58)ดู(58)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์กรมชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1
update(2018-07-19 07:13:23)ดู(53)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
update(2018-07-19 07:09:22)ดู(33)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ธรณีพิบัติภัยด้านแผ่นดินไหวที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย และการดูงานภาคสนาม
update(2018-07-18 07:30:51)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมมอบแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
update(2018-07-16 03:50:56)ดู(117)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด พัฒนาถนนมหิดลและถนนสนามบิน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพร้อมทั้งปรับทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่
update(2018-07-13 08:38:18)ดู(65)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
update(2018-07-12 08:08:24)ดู(70)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
update(2018-07-11 06:44:25)ดู(111)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
update(2018-07-09 02:34:56)ดู(65)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com