ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบาย มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
update(2017-03-08 03:05:59)ดู(419)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบาย มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
update(2017-02-02 09:20:38)ดู(416)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบาย มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2559
update(2017-01-06 08:13:08)ดู(515)ครั้ง
แบบฟอร์มข่าวประชาสัมพันธ์
update(2016-10-27 14:32:35)ดู(512)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง/มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2559
update(2016-10-11 11:04:38)ดู(501)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง/มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
update(2016-10-11 11:03:28)ดู(227)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบาย สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
update(2016-08-05 14:56:20)ดู(249)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง/มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
update(2016-07-08 13:07:19)ดู(240)ครั้ง
สื่อประชาสัมพันธ์จุดบริการพักรถและศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาล 16-20 กรกฎาคม 2559
update(2016-07-07 11:42:22)ดู(280)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง/มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
update(2016-06-03 08:48:01)ดู(294)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 14 ข้อมูล
page: [1] 2
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com