นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
              ROAD MAP  
 
   
              Integration of KMP&CMP  
 
   
               สือ VDO การเรียนรู้ ชมคลิปทั้งหมด»
 
s
sca
 
              ข่าวกิจกรรม  
 
 
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , ถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560, ประชุมคณ..... ดู(166)ครั้ง
คณะทำงานKMA เข้าร่วมอบรมการใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ROM และการใช้ข้อมูล GIS..... ดู(163)ครั้ง
คณะทำงานKMA สชป.1 ร่วมประชุมจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด) ..... ดู(161)ครั้ง
ประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ KMA 6 หมวด ครั้งที่ 4/2559..... ดู(231)ครั้ง
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ และชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษี..... ดู(284)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับคณะสำนักสำรวจฯ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน..... ดู(145)ครั้ง

 
             ประชาสัมพันธ์  
 
 

 
             รายงานวิชาการ  
 
 

 
             แผนดำเนินงานหน่วยจัดการความรู้
 

 
            ผลงาน/นวัตกรรม ของ สชป1
 

 
 
32 คลังความรู้
สืบค้นหนังสือ
คะแนนโหวด
 
ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ระดับใด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
ไม่พอใจ


แสดงผลสำรวจฯทั้งหมด
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่นี่!
 
นับจำนวนผู้ใช้งาน