นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
                  
พิมพ์หน้านี้
โครงการฝายแก่เสาร์พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา

 

Download เอกสารคลิกที่นี่

  โครงการฝายแก่เสาร์พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (พ.ศ.2550)  โดย ผชช.ชป.1 (นายวิฑูลย์  ฐิติธรภัค)

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-2-4
โดย: admin