นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
                  
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับคณะสำนักสำรวจฯ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 
         เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นำโดยนายนฤชา แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี ในโอกาสสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จัดกิจกรรม KM สัญจร & KM Site Vitsit จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องยุทธศาสตร์ ชั้น 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างคณะทำงาน KM Team สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และคณะทำงาน KM Team สำนักงานชลประทานที่ 1
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-9-19
โดย: admin