นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
                  
พิมพ์หน้านี้
คณะทำงานKMA สชป.1 ร่วมประชุมจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม KMA Site Visit ซึ่งจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการความรู้ ในระดับสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ KMA 2016 ในเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดทำแบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทาน ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี้>>>คลิ๊ก

 


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-5-15
โดย: admin