นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
                  
พิมพ์หน้านี้
คณะทำงานKMA เข้าร่วมอบรมการใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ROM และการใช้ข้อมูล GIS

 
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการอบรมการใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ROM (River Operation Model)และการใช้ข้อมูล GIS (Geographic Information System) ให้กับโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบรรเจิด จิระนานนท์ และนายไชยยัน ศรีสม จากบริษัทเมกก้าเทค คอนซัลแตนท์เป็นผู้บรรยาย เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรให้สามารถใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ROM และการใช้ข้อมูล GIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามและประมวลสถานการณ์น้ำ ชั้น 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยมีคณะทำงานKMA, บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-6-7
โดย: admin