นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
                  
พิมพ์หน้านี้
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , ถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560, ประชุมคณะทำงาน KMA (6หมวด) และคณะทำงานเครือข่ายด้านการจัดการความรู้

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการ KMA (6 หมวด) และคณะทำงานเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 ตามภารกิจของกรมชลประทาน” และ ดร.ภัทวี ดวงจิตร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ”

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี้>>>คลิ๊ก  

1.   คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม สู้ Thailand 4.0       

2.  การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการฯ

 

 


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-7-17
โดย: admin