คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 146/2561 ข 1673/2561 147/2561 ข 1675/2561 Update: 2019-01-30 04:08:20 ชม:(340)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
[คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 146/2561 ข 1673/2561 147/2561 ข 1675/2561]


1. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 146/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในสถาบันพัมนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา 2. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1673/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสถาบันพัมนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัมนา 3. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 147/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันพัมนาการชลประทาน เป็นการภายใน 4. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1675/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสถาบันการชลประทาน เป็นการภายใน
คำสั่งวันที่: 2018-12-12
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com