รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
แจ้งปิดระบบใช้งานระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว Update: 2019-12-02 07:45:28 ชม:( 10 )ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
[ แจ้งปิดระบบใช้งานระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว ]

คำสั่งวันที่: 2019-12-02
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com