Update: 2018-10-01 06:18:50 ชม:(133)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2561


 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30น.  นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์นโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรของประเทศ ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-1
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com