Update: 2018-10-01 06:23:16 ชม:(301)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลการทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่


 

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลการทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้ นายสมคิด สะเภาคำ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง , บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม และสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-1
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com