Update: 2018-11-27 06:56:18 ชม:(102)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”หลังเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อปรับทัศนียภาพและระบบนิเวศในลำน้ำปิง


 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาดเก็บกระทง ภายใต้โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการบูรณาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนียภาพและระบบนิเวศในลำน้ำปิงให้มีความสะอาดและสวยงาม ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561จากการตรวจสอบจำนวนกระทงของโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงานว่า พื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดดที่มีกระทงลอยมาติด เป็นพื้นที่ประมาณ 2,700 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณกระทง 45.9 ตัน/วัน หากเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วัน จะมีกระทงมากกว่า 100 ตัน อีกทั้งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ที่ลอยไปติดตามริมตลิ่งอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ใช้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ลงพื้นที่บริเวณขัวสรีเวียงพิงค์เพื่อดำเนินการผลักดันกระทงที่ติดบริเวณริมตลิ่งให้ลอยไปติดที่ประตูระบายน้ำป่าแดดบ้างเป็นบางส่วนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน 2561)

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-27
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com