Update: 2018-12-06 08:31:25 ชม:(127)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1  พร้อมผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จมาทรงเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาและทรงทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยสำรวจพื้นที่ประกอบด้วยลานครูบาศรีวิชัย คลองแม่ข่า ประตูน้ำท่าแพ สวนสัตตมังคละ (สะพานศรีดอนไชย) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มูลนิธิดิอาร์ค เชียงใหม่ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม และในเวลา 14.00 น. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ โดยมี พอ.อ.ศิวะ ภรมรทัต สนง.ฝสธ.904 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com