Update: 2019-01-03 08:05:54 ชม:(70)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562


 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายไชยงค์ จงอาสาชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 และสำนักงานชลประทานที่ 4 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมในการสนองงานพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 11 โครงการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 2 โครงการ และของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ในการนี้ นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงานนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง  นายพิทยา อิ่มเอม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com