Update: 2019-02-08 08:27:28 ชม:(70)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า


 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในเรื่องสิ่งปฏิกูล การทิ้งขยะลงสู่ลำคลอง  การบุกรุกล้ำทับลำคลองของราษฎร และการปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพของคลองแม่ข่าให้มีความสวยงาม โดยต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-2-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com