Update: 2019-03-06 08:07:29 ชม:(67)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมการตรวจสอบเอกสารพื้นที่การระวังชี้แนวเขตที่ดิน


 

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจสอบเอกสารพื้นที่การระวังชี้แนวเขตที่ดิน ร่วมกับสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด โดยมีนายสาธร บุญเจริญ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด กรมชลประทาน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในหลายพื้นที่ยังคงมีความไม่ชัดเจนในเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดิน ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบขอบเขตของที่ดินและตำแหน่งความครอบครอง รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-3-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com