Update: 2019-04-03 08:38:12 ชม:(65)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะที่ทำงานติดตามการขาดแคลนน้ำประจำพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่


 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 09.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล  นายสมคิด  สะเภาคำ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการขาดแคลนน้ำประจำพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 และประเมินสถานการณ์น้ำให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเกิดการประสานการปฏิบัติในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-4-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com