Update: 2019-04-03 08:42:37 ชม:(78)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน


 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการวางแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องฝึกอบรม 2 อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-4-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com