Update: 2019-04-05 07:50:04 ชม:(63)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2562


 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 นายสกลฤทธิ์ ดวงราศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อหารือและร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตลอดจนพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน ในการดำเนินการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ อาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-4-5
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com