Update: 2019-04-11 09:00:07 ชม:(78)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกินข้าวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง


 

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.นายปฐม สุริยกานต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกินข้าวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนาธรรม และอัตลักษณ์วิถีล้านนาในเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนซาฟารี ระหว่างวันที่ 6-16 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.-20.00 น. ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการ การสาธิตทำสวยดอก การตัดตุง การทำดอกไม้ไหว และการหมั้วครัวแลง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดช่วงเวลาในการจัดงาน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-4-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com