Update: 2019-05-10 06:06:56 ชม:(58)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต


 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรพงศ์ เพ็ญประไพ หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ฝายดอยน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1ได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นการในการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและเศษขยะในลำน้ำปิงในโครงการครั้งนี้ด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-5-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com