Update: 2019-05-10 06:23:10 ชม:(44)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-5-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com