Update: 2019-05-10 06:55:50 ชม:(48)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562


 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS ประเด็นความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) อีกทั้งภาพรวมสถานการณ์แม่น้ำปิง สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลในปัจจุบัน โดยสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอในฤดูแล้งนี้ ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-5-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com