Update: 2019-08-07 08:49:33 ชม:(13)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสามัคคี)


 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นาย ชัชชัย เพชรอักษร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสามัคคี) โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ แนวเส้นทางของโครงการ  และรูปแบบโครงการต่อประชาชน หน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการและสื่อมวลชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของคนในพื้นที่ต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-8-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com