Update: 2019-08-07 08:52:52 ชม:(15)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่


 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นผู้บรรยายสรุป และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวสรุปภาพรวม ปัญหาและการแก้ไขทั้งหมด พร้อมทั้งเสนองานระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน  ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-8-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com