Update: 2019-08-08 05:03:13 ชม:(20)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยนายปิยะพงษ์​ เกื้อเกิน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ​ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เข้าร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์  ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้แถลงข่าวในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน (เชียงใหม่-ลำพูน) และการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนอีกทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย และภัยแล้งบางพื้นที่ในปี 2562 นี้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากหน่วยงานต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสื่อมวลชนสามารถนำไปขยายผลให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-8-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com