กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-10-04 04:06:21 ชม:(93)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
โครงการชลประทานเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย อ่างเก็บน้ำสันหนองตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่”


 

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมกับ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มทำพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” กิจกรรมการกำจัดวัชพืช(จองหูหนูยักษ์) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสันหนอง บ้านแพมหมู่ที่ 8 ต.ช่างเคิ่งอ.แม่แจ่มจ.เชียงใหม่”เนื่องจากระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุลพัดพาวัชพืช”จองหูหนูยักษ์”ลอยมาสะสมในบริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากทำให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำและก่อให้เกิดคุณภาพน้ำเสียอันเนื่องจากการสะสมของวัชพืชโดยทั้งนี้หากไม่รีบดำเนินการกำจัดอาจเกิดการแพร่ขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาโดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้าราชการ พนักงานราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ จำนวน 300 คนพร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลาจำนวน 10000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำสันหนองเพื่อเป็นแหล่งขยายพันธ์ุปลาและเป็นแหล่งโปรตีนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-10-4
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com