กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-10-09 07:11:08 ชม:(89)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรนอกสถานที่


 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่สนใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้บริการตรวจสุขภาพ อาทิ  ไขมันในเส้นเลือด การทำงานของตับ ไต โรคเก๊าท์ เอกซเรย์ทรวงอก ไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ ซิฟิลิส สารบ่งชี้มะเร็ง ธาลัสซีเมีย การตรวจหากรุ๊ปเลือดและอื่นๆ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน รวมถึงมีการให้คำปรึกษาระหว่างการเข้ารับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-10-9
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com