กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-10-28 08:29:15 ชม:(268)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
การศึกษาการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วยกล่องตาข่าย กรณีศึกษา โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลควนโดว อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


 

ดาวน์โหลด<<<<

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-10-28
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com