กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-11-08 02:36:01 ชม:(67)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่  นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจการราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 เป็นประธานการประชุม เพื่อตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้พิจารณากรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งพิจารณาแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือ) และรวบรวมความต้องการ ความคาดหวังผ่านการจัดทำแบบสอบถามโดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจราชการต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-8
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com