กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-11-08 02:39:43 ชม:(76)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63


 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้นำเสนอสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กลาง เล็กในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2562 และการคาดการณ์ฤดูแล้ง ปี 2562/63  ทั้งนี้ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 โดยจัดทำ One Page รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำต้นทุนน้ำใช้การได้ของแต่ละจังหวัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อนำมาใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี2562/63 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-8
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com