กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-11-08 02:49:38 ชม:(85)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือการพิจารณารายละเอียดแบบงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่


 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณารายละเอียดแบบงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคและการออกแบบของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (คลน.) ที่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ณ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-8
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com