Update: 2019-11-08 02:49:38 ชม:(20)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือการพิจารณารายละเอียดแบบงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่


 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณารายละเอียดแบบงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคและการออกแบบของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (คลน.) ที่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ณ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com