กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-11-08 02:53:55 ชม:(71)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งน้ำปิงเพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่


 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยช้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1  ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษาจิตอาสาจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท หลังจากนั้นร่วมกันถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน ก่อนแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-8
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com